Po celou dobu Konference o mládeži můžeš psát přednášejícím své postřehy, připomínky, dotazy. Budeme na ně živě reagovat. 

Tematické diskuzní skupinky na ZOOM od 18:00:

  1. Co mě zaskočilo, překvapilo v epoše koronaviru?
  2. Naplňuje církev své poslání a službu v epoše koronaviru? Co by šlo jinak?
  3. Služba práce diecézních center, řeholí apod. v epoše koronaviru, co mi scházelo, co nebylo?
  4. Jakou zkušenost si vzít z epochy koronaviru doprovázení - evangelizace, mezi mladými?
  5. Jak vést dialog: on-line, či face to face, pojmenujte výhody a úskalí daných nosičů?

Program - 6. 5. 2021

14.00 - zahájení konference (live)

14:15P. ThLic. Josef Prokeš - Jak více využít možností online prostoru k evangelizaci, společenství a vzdělávání (live)

15.00Ing. Aleš Sedláček - Jak spojit digitální svět s reálným, jak se vrátit ze života on-line k reálnému životu (live)

15.45 - představení projektů pro mládež (live)

16.15doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D. - Rozdíl v dialogu video konference versus dialog ve skupině tváří v tvář (live)

17.00 - anketa mladých - Jak mladí, rodiče, vychovatelé či kněží prožívají současnou situaci

18:00 - diskuzní skupinky - tematické otázky (ZOOM)

18:00 - panelová diskuze s dotazy publika (live)

  • P. Mgr. Kamil Strak - slouží jako kněz 16 let, pracoval na středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Nyní slouží na Sekci pro mládež při ČBK. Jeho heslo: "Nikdy to nevzdávej!"
  • Mgr. et Mgr. Aneta Hrabovská - Psycholožka, speciální pedagožka, pracuje ve středisku výchovné péče v Brně jako speciální pedagožka - etopedka a v soukromé dětské poradně jako psycholožka.
  • Dominik Mazel - Pracovník Diecézního centra mládeže v Brně a student Sociální pedagogiky se zaměřením na volný čas, spolurealizátor projektu GOODWAYS, jeho heslo: "Je lepší jít sám, než s davem, který jde špatným směrem."

19.20 - výstupy z neveřejných diskuzních skupinek (live)

19.40 - slovo otce biskupa Pavla Posáda 

19.45 - shrnutí a závěr - pozvánky

20.00 - chvály a závěrečná modlitba - Chvály 4G  (live)

Vytvořte si webové stránky zdarma!