O konferenci

Konference o mládeži je pracovní a přátelské setkání těch, kteří se různým způsobem - podle svého charismatu - účastní poslání církve zvěstovat evangelium mladým generacím. Zváni jsou zástupci diecézních center pro mládež, diecézních center života mládeže, řeholí, hnutí, komunit, církevních škol, vysokoškolské pastorace a občanských sdružení pracujících na principech křesťanské víry.

Konference o mládeži se koná přibližně jednou za dva roky. První byla uspořádána na popud arcibiskupa Jana Graubnera v roce 1995.

Konference je setkáním o pastoraci mládeže na nejvyšší úrovni, protože jsou přítomni lidé s jistou vizí, jistým nadhledem a zároveň s praktickou zkušeností. Konference umožňuje hlubší reflexi služby církve mladým lidem a teoretické úvahy, které se mohou stát inspirací.

Konference přispívá ke spolupráci na konkrétních projektech a umožňuje společně hledat způsoby, jak předávat evangelium. Konference umožňuje poznávat hlouběji problémy a potřeby světa mládeže.

Témata minulých konferencí

1996 - Mládež a společnost, Potřeby mládeže, Mládež a církev, Je Ježíš Kristus naší nadějí a nadějí mladých?

1997 - Situace Církve a společnosti

1998 - Situace Církve a společnosti

1999 - Vtělení v životě současných mladých lidí

2000 - Svatí třetího tisíciletí + Duchovní doprovázení

2001 - Církev jako domov a škola společenství

2002 - Jak prohloubit naší odpověď na požadavky mladých lidí

2003 - Vranov u Brna Křesťanské svědectví ve sjednocující se Evropě

2004 - Vinoř Mše svatá a mládež + Nové možnosti po vstupu do EU

2005 - Vinoř Migrace mládeže a služba církve

2006 - Dejvice Pastorace povolání k zasvěcenému životu a ke kněžství

2007 - Dejvice Volný čas mládeže - výzva a příležitost

2008 - Dejvice Pastorace vysokoškoláků

2009 - Dejvice Závislosti

2010 - Mladí lidé a rodina

2011 - Mladí lidé v současné společnosti, výchova k odpovědnosti - Sociální nauka církve inspiruje pastoraci mládeže

2012 - Aktuální stav pastorace mládeže, její perspektivy a komplementarita

2013 - Diskuse o pastoraci mládeže a o mladých lidech

2014 - Odpovědnost za nové generace - Jak předávat víru současným náctiletým?

2015 - Rok milosrdenství a pastorace mládeže

2017 - Duchovní doprovázení mladých k volbě povolání

2019 - Digitální Evangelizace 

Vytvořte si webové stránky zdarma!