ŘEČNÍCI


Na koho se můžeš těšit během konference?


P. ThLic. Josef Prokeš 

Jak více využít možností online prostoru k evangelizaci, společenství a vzdělávání

#RecnikIng. Aleš Sedláček

Jak spojit digitální svět s reálným, jak se vrátit ze života on-line k reálnému životu

#Recnik


doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Rozdíl v dialogu video konference versus dialog ve skupině tváří v tvář g. Aleš Sedláček

#Recnik

Mgr. et Mgr. Aneta Hrabovská 

Psycholožka, speciální pedagožka, pracuje ve středisku výchovné péče v Brně jako speciální pedagožka - etopedka a v soukromé dětské poradně jako psycholožka.

#PanelovaDiskuze

P. Kamil Strak 

Slouží jako kněz 16 let, pracoval na středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Nyní slouží na Sekci pro mládež při ČBK. Jeho heslo: "Nikdy to nevzdávej!"

#PanelovaDiskuze


Dominik Mazel

Pracovník Diecézního centra mládeže v Brně a student Sociální pedagogiky se zaměřením na volný čas, spolurealizátor projektu GOODWAYS, jeho heslo: "Je lepší jít sám, než s davem, který jde špatným směrem."

#PanelovaDiskuze

KAROLÍNA SVOBODOVÁ - MODERÁTORKA

FRANTIŠEK KLEIN - MODERÁTOR 

Vytvořte si webové stránky zdarma!